Woordenlijst

Een aantal woorden, uitdrukkingen, beleefdheidsformules, e.d., die vaak gebruikt worden tijdens trainingen en stages.

JAPANS

BETEKENIS

SCHRIJFWIJZE

onegaishimasu

als het u belieft

お願いします

hajime

begin (laten we beginnen)

始め

soremade

tot nu, stop

それまで

yame

houd op

止め

domo arigato gozaimasu

dank u wel

どうも有難う御座います

do itashimashite

graag gedaan

どういたしました

shizentai

natuurlijke houding, natuurlijke stand

自然体

kama’e

stand, houding

構え

seiza

correct geknield zitten

正座

suwari waza

technieken uitgevoerd vanuit kniezit

座り技

hanmihan dachi

nage knielt, uke staat

半身半立ち

tachi waza

technieken staande uitgevoerd

立ち技

hidari

links

migi

rechts

omote

voorkant, van voren

ura

achterkant, langs de rugzijde

kaiten

draaiing, rotatie

回転

irimi

instappen (met je lichaam)

入り身

tenkan

wenden, van stand veranderen, rugwaarts

転換

taisabaki

lichaamsdraai

体捌き

tai no henka

lichaamsdraai vanuit ‘gyakuhanmi katate dori’

体の変化

ayumi ashi

stap, wissel stap

歩み足

suri ashi

glijdende stapbeweging

摺り足

aihanmi katate dori

het grijpen van de hand vanuit dezelfde basishouding

相半身片手取り

gyakuhanmi katate dori

het grijpen van de hand vanuit een spiegelbeeldige basishouding

逆半身片手取り

morote dori

het grijpen van één hand van nage door uke met beide handen (‘katate ryote dori’)

諸手取り

ryote dori

het grijpen van beide handen van nage door uke

両手取り

sode dori

grijpen van de (onder)arm

袖取り

hiji dori

grijpen van de elleboog

肘取り

mune dori

grijpen van de revers

胸取り

kata dori

grijpen van één schouder

肩取り

kata dori men uchi

grijpen van één schouder, gevolgd door een rechte slag naar het hoofd met de andere hand

肩取り面打ち

chudan tsuki

stoot met de vuist naar de maag

中段突き

shomen uchi

rechte slag met de hand naar het hoofd van boven naar beneden

正面打ち

yokomen uchi

schuine slag naar het hoofd

横面打ち

eri dori

grijpen van de kraag

襟取り

ushiro eri dori

grijpen van de kraag aan de achterkant

後ろ襟取り

ushiro kubi shime

langs achteren wurgen

後ろ首閉め

ushiro ryokata dori

langs achteren beide schouders grijpen

後ろ両肩取り

ushiro ryote dori

langs achteren beide polsen grijpen

後ろ両手取り

ukemi

passieve beweging van het lichaam (door te vallen, door je te laten begeleiden)

受け身

mae ukemi

oefening voor het voorwaarts gericht vallen („voorwaarts vallen”)

前受け身

zempo kaiten

oefening voor het voorwaarts gericht vallen („gevorderd vallen”)

前方回転

ushiro ukemi

oefening voor het rugwaarts vallen („rugwaarts rollen”)

後ろ受け身

koho kaiten

oefening voor rugwaarts vallen („naar achteren gericht rollen”)

後方回転

yoko ukemi

oefening voor de zijwaartse val („zijwaarts vallen”)

横受け身

tobi ukemi

oefening voor de vrije val („vliegend vallen”)

飛び受け身

budo

weg van de verzamelde krijgskunsten („weg, wijze om tot jezelf te komen”)

武道

aikido

weg van de harmonie (‘aiki no michi’)

合気道

o sensei

‘Ueshiba Morihei sensei’ (grootste leraar)

大先生

Tendoryu aikido

aikido stijl (school, richting) Tendo (‘Shimizu Kenji sensei’)

天道流合気道

rei

dankbaarheid, respect, hoffelijkheid

jin

menselijkheid, naastenliefde, welwillendheid

yuki

moed, dapperheid

勇気

makoto

oprechtheid, eerlijkheid, realiteitsgevoel

shinken

ernst, oprechte aandacht

真剣

shoshin

beginnersgeest

初心

awase

harmoniseren

合わせ

nagashi

stromen, vloeien

流し

junansei

vermogen tot aanpassing, flexibiliteit, mogelijkheid om mee te gaan

柔軟性

kuzushi

evenwicht verstoren

崩し

ma’ai

afstand, (ver)houding tot elkaar (harmonische ruimte)

間合い

keiko

training van Budo (het verleden herhalen)

稽古

renshu

oefening, training in het algemeen

練習

kokyu ho

ademtechniek, ademcontrole

呼吸法

iki o haku

uitademen (verlaten van de adem)

息を吐く

iki o su

inademen (opnemen van de adem)

息を吸う

sensei

leraar, meester, professor (de eerder geborene)

先生

waka sensei

jongere leraar, meester

若先生

shidosha

gecertificeerde trainer binnen de wereldorganisatie (hier TWA)

指導者

sempai

oudere leerling

先輩

deshi

leerling

弟子

nage

werpende (ook ‘shite’) => aanvalsdoel van ‘uke’

投げ

shite

leidende hand (ook ‘nage’) => (bege)leider van ‘aite’

仕手

uke

ontvangende, passieve (ook ‘aite’) => ondergaat de actie van ‘nage’

受け

aite

tegengestelde, samenkomende hand (ook ‘uke’) => partner van ‘shite’

相手

shiho nage

vier richtingen worp, zwaardworp

四方投

irimi nage

worp waarbij in het centrum wordt gestapt

入り身投げ

kote gaeshi

pols verdraaiing worp (letterlijk: teruggeven van de onderarm)

小手返し

atemi waza

techniek ter begeleiding van de partner door een slag die niet raakt

当身技

hazushi waza

technieken om je uit de greep van de aanvaller te bevrijden

外し技

katame waza

technieken om vast te pinnen, te fixeren (‘osae waza’)

固め技

ikkyo

eerste controletechniek (=>’ude osae’)

一教

ude osae

controle techniek (ikkyo) waarbij de hele arm wordt gefixeerd

腕押え

nikyo

tweede controletechniek ( => ‘kote mawashi’)

二教

kote mawashi

controle techniek (nikyo), met binnenwaartse verdraaiing van het polsgewricht

小手回し

sankyo

derde controle techniek (=> ‘kote hineri’)

三教

kote hineri

controle techniek (sankyo), met een binnenwaartse verdraaiing van de onderarm

小手捻り

yonkyo

vierde controle techniek (=> ‘tekubi osae’)

四教

tekubi osae

controle techniek (yonkyo) om de pols via druk op de zenuw te fixeren

手首押え

sutemi waza

offerworp

捨て身技

henka waza

techniek waarbij je van richting verandert

変化技

kaishi waza

overname-, countertechniek

改し技

renzoku waza

opeenvolging van technieken

連続技

jiyu waza

vrije techniek oefening

自由技

dojo

oefenruimte, plek om je oefening ter verlichting te doen

道場

kamiza

zetel der goden, zitplek voor de hoogste in rang (vaak door symbool aangeduid)

神座

shimoza

zitplek voor lagere in rang

下座

dogi

jas en broek (voor training)

胴着

hakama

traditionele broekrok

zori

sandalen (meestal uit stro)

草履

bokken

houten zwaard

木剣

jo

stok

tanto

Japanse dolk

短刀

Bron: Tendoryu Aikido Roermond


 

Alle artikels uit deze categorie

 • Kledij

  Om aikido te beoefenen heb je in het begin niet veel nodig. De beginnende Aikidoka is al klaar voor zijn eerste lessen met een paar slippers en goede losse kleding. Na een paar initiatielessen, als de beslissing is genomen om door te gaan met Aikido, is de stap naar een aikido-pak een goede zet.

 • Wapens

  Naast het ongewapend oefenen wordt er ook met wapens getraind.

 • Etiquette

  Zoals bij elke sport zijn ook bij aikido afspraken met betrekking tot omgaan met elkaar en gedrag in de dojo. Hieronder vind je enkele algemene richtlijnen.

 • Woordenlijst

  Een aantal woorden, uitdrukkingen, beleefdheidsformules, e.d., die vaak gebruikt worden tijdens trainingen en stages.

 • Shimizu Sensei

  Korte biografie van Kenji Shimizu.

Nieuwsbrief Seibukan Genk

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Ontvang nieuws over onze activiteiten.

Ik ga akkoord met de Aansprakelijkheidsverklaring
Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.